Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT/HALCOM v/v Bổ nhiệm Giám đốc tài chính

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 06/03/2024 v/v Bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20240306 HID CBTT Thay doi nhan su Giam doc Tai chinh