Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT/HALCOM v/v thông qua chuyển nhượng cổ phận tại Công ty CP Nước Halcom – Nhơn Hội

HID Công bố thông tin –  Nghị quyết HĐQT số 04/2024/NQ-HĐQT/HALCOM v/v thông qua chuyển nhượng cổ phận tại Công ty CP Nước Halcom – Nhơn Hội

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20240322 HID CBTT Nghị quyet HDQT thong qua chuyen nhuong co phan tai CTCP Nuoc Halcom Nhon Hoi