Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20230908 HID-CBTT Nghi quyet HDQT vv dieu chinh tien do thuc hien du an