Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Nước Thuận Thành

HID Công bố thông tin – Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Nước Thuận Thành

Bạn đọc vui lòng xem thông tin chi tiết tại đường dẫn dưới đây:

20220830 – HID – Nghi quyet HDQT ve viec thay doi nguoi dai dien quan ly von cua Cong ty tai Cong ty CP Nuoc Thuan Thanh