Đại hội đồng cổ đông thường niên Halcom Việt Nam 2023

Công ty CP Halcom Việt Nam (mã CK: HID) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam vào ngày 29/9/2023 và họp trực tuyến vào ngày 4/10/2023 với sự tham dự của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Điều hành Công ty, Ban Kiểm soát và các cổ đông.
Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu điện tử là 23 cổ đông, sở hữu 41.322.409 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Các nội dung chính đã được biểu quyết thông qua bao gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023; Sửa đổi ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty và một số nội dung quan trọng khác.

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, công ty đạt được tổng doanh thu 253,33 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Trong năm 2022 vừa qua, Halcom tiếp tục tập trung tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực đầu tư năng lượng sạch, tối ưu vận hành các dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 tỉnh Bình Định, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định, Nhà máy nước Thuận Thành giai đoạn 2, và xúc tiến dự án khu nghỉ dưỡng Phương Mai 3 trên phần diện tích đất trong khuôn viên Nhà máy điện gió Phương Mai 3. Riêng về dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định, mới đây, vào ngày 28/08, Ngân hàng Vietcombank đã ký kết thỏa thuận tài trợ vốn cho dự án. Đây là một tín hiệu tích cực trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, tín dụng tăng trưởng chậm, qua đó chứng tỏ tiềm năng và hiệu quả kinh tế của Dự án cũng như năng lực của Halcom Việt Nam.

Bên cạnh đó, Halcom cũng xúc tiến các dự án đầu tư xử lý rác thải áp dụng công nghệ mới tại một số địa phương. Ngày 26/6/2023, Halcom Việt Nam đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ về việc cấp phép sử dụng công nghệ độc quyền MYT cho các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn tích hợp tại Việt Nam với Công ty Euwelle Environmental Technology GmbH, CHLB Đức. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên trong việc áp dụng giải pháp công nghệ tối đa năng suất (MYT) độc quyền của Euwelle vào các dự án nhà máy xử lý chất thải rắn mà Halcom đang và sẽ phát triển tại Việt Nam.

Song song với lĩnh vực đầu tư, tư vấn vẫn được xác định là lĩnh vực cốt lõi của Công ty nhằm triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, mở rộng thị trường, giao lưu quốc tế, nâng cao tính hiệu quả trong các công trình, dự án mà Halcom phát triển. Với gói thầu tư vấn đã và đang thực hiện tại Lào, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục tập trung đấu thầu cho các gói thầu phù hợp bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhằm khẳng định vị thế cũng như thu hút các chuyên gia giỏi ở các lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động.

Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Kế hoạch – Điều phối, trình bày về tình hình triển khai và phát triển các dự án.

Những tín hiệu đáng mừng trong hoạt động đầu tư và tư vấn của Công ty nhận được nhiều sự quan tâm của các cổ đông. Trong phiên thảo luận tại Đại hội, một số cổ đông đã bày tỏ sự quan tâm và lạc quan vào triển vọng kinh doanh của Công ty.

Trong kế hoạch phát triển đến năm 2026, Công ty đặt mục tiêu hoàn thành đầu tư 300-400 MW năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), xử lý rác thải công suất 1.000 – 2.000 tấn/ngày, đạt 100 tỷ đồng/năm doanh thu trong lĩnh vực tư vấn. Công ty sẽ tiếp tục triển khai các hợp đồng ODA tại nước ngoài, kiện toàn công tác quản lý, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ chủ chốt, bổ sung đội ngũ kế cận trẻ; xây dựng và đào tạo nhóm các nhân sự cốt lõi.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 447 tỷ đồng
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,89 tỷ đồng
Ông Nguyễn Minh Lưu, trưởng Ban thư ký, tuyên bố kết quả của Đại hội.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao cùng sự ghi nhận của các cổ đông vào nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Halcom Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Công ty cam kết sẽ có những bước tiến mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn, tăng cường giao lưu kết nối, hợp tác quốc tế, hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng và sự tin tưởng của cổ đông.

Tập thể Ban lãnh đạo Halcom Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội