Dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3

23.08.2019 Chủ tịch khảo thăm Siemens Gamesa

11.07.2019 đến 25.08.2019: Đổ 6 móng trụ tuabin

15.03.2019 Động thổ trạm biến áp

07.01.2019 Ký hợp đồng mua bán điện với EVN

22.06.2018 Làm việc với PPC, Fichtner, SGRE

Tháng 10.2017: Khởi công nhà máy