Halcom Việt Nam tổ chức đào tạo Chương trình tuân thủ doanh nghiệp

Ngày 19-20/2/2022, Công ty CP Halcom Việt Nam đã tổ chức buổi đào tạo Chương trình Tuân thủ Doanh nghiệp (CCP) thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Chương trình có sự tham dự của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Halcom, các công ty thành viên và đội ngũ cộng tác viên tham gia dự án.

Chương trình được tổ chức thường niên, do bà Jacqueline M. Beckett, Cố vấn Tuân thủ của Ngân hàng Thế giới trực tiếp đào tạo, nhằm mục đích đào tạo đồng bộ giữa đội ngũ nhân viên cũ và mới, thống nhất cách thức làm việc với khách hàng và đối tác, đẩy mạnh tính minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty.

Bà Jacqueline M.Beckett – Cố vấn Tuân thủ (Ngân hàng Thế giới)

Ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty, nhận định CCP là một chương trình được tạo ra để bảo vệ cả phía Halcom và phía đối tác. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc áp dụng CCP chưa phổ biến. Việc áp dụng CCP đôi khi bị hiểu nhầm thành gánh nặng cản trở việc kinh doanh, tuy nhiên, trên thực tế, nếu áp dụng đúng theo CCP, uy tín của công ty sẽ ngày càng tăng và thúc đẩy sự phát triển.

Trong hai ngày đào tạo, các cán bộ nhân viên đã được chia sẻ về tổng quan nội dung chương trình CCP, 4 hành vi vi phạm thường gặp, cách nhận diện và tránh phạm lỗi theo CCP. Chương trình đào tạo được thiết kế rất chi tiết với cả bài giảng lý thuyết và phần thực hành dễ hiểu, giúp tất cả thành viên tham dự dễ dàng nắm được nội dung cơ bản của CCP.

Trong thời gian tới, Halcom Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức các buổi đào tạo CCP chuyên sâu dành cho các đội nhóm để việc thực hành CCP trở nên hiệu quả, thiết thực trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo cam kết tuân thủ theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới.