Hình ảnh – Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân tiếp xúc cử tri Đại học Quốc gia TPHCM sau kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa IV