Hình ảnh – Lễ kết nạp Đảng viên và trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tại Chi bộ Công ty CP Halcom Việt Nam