Hình ảnh – Lễ ký kết hợp đồng EPC dự án nhà máy điện mặt trời Hậu Giang