Kỷ niệm 18 năm thành lập Công ty Halcom Vietnam | 2.7.2019