Videoclip Lễ kỷ niệm 18 năm Ngày thành lập HALCOM 02.07.2019