Thư viện ảnh

HALCOM-AIDC 23.04.2019

Halcom-AIDC ký kết Hợp đồng đối tác chiến lược Dự án nhà máy điện gió Phương Mai 3