Công bố thông tin

Kiến nghị của cử tri trước mỗi kỳ họp Quốc hội

Tham nhũng, mất việc do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và các hệ lụy về an sinh xã hội là một số nội dung do cử tri kiến nghị, được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp trong bản báo cáo gửi tới Quốc hội. Những vấn đề này cho thấy, cần phải có một giải pháp phù hợp hơn trong quá trình xem xét và đề ra những giải pháp giải quyết các vấn đề đang tác động tiêu cực đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân hiện nay.