Công bố thông tin

Quản lý chất thải rắn: Còn nhiều bất cập

Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, có tới 71% rác thải đang được mang chôn lấp, trong số đấy có 20% rác thải chôn lấp không vệ sinh, 13% lượng rác được mang đi thiêu hủy bằng các lò đốt không vệ sinh, 16% lượng rác làm phân nhưng không đạt chuẩn… Điều này gây ô nhiễm không chỉ cho đất, nguồn nước mà cả không khí.

Cần chính sách hợp lý để xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) đã và đang gây áp lực rất lớn cho các địa phương trong quản lý và xử lý. Phóng viên Tạp chí Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Huân, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội xung quanh vấn đề này.

Nghị quyết số 41-NQ/TW: Gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích đất nước

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam chia sẻ với DĐDN về Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.